Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az outletairsoft.hu webáruház működésével, rendelési és kiszállítási folyamataival kapcsolatos kérdéseire az alábbi elérhetőségen állunk rendelkezésre:

Email

info@airsoftoutlet.hu

Levelezési cím: H9028 – Győr, Mohi utca 1.

Telefon: +36309352992

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1.    A vásárló                                        

Vásárló lehet bárki, aki jelen szerződési feltételeket elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek érvényűnek tekinti.

2.    Szerződő felek

Az airsoftoutlet.hu webcímen történő megrendeléssel jelen szerződésben foglalt feltételekkel szerződés jön létre a Horváth és Megyer Kft., Adószám, EU: 11131023-2-08, HU11131023 , cégjegyzékszám: 08 09 003743, mint eladó (továbbiakban eladó) és a megrendelést leadó személy, mint vásárló (továbbiakban vásárló) között.

Email

info@airsoftoutlet.hu

Levelezési cím: H9028 – Győr, Mohi utca 1.

Telefon: +36309352992

Szerződés nyelve: magyar, amelyet az üzemeltető nem iktat.
A vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri jelen szerződésben foglaltakat.

3.    Ügyfélszolgálat


Az airsoftoutlet.hu honlap üzemeltetője ügyfélszolgálatot működtet.
Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Email

info@airsoftoutlet.hu

Levelezési cím: H9028 – Győr, Mohi utca 1.

Telefon: +36309352992

Az ügyfélszolgálat nyitvatartása:

Hétfő-Péntek
9.00 – 16:30

4.    Árak és termékek

A termékek leírását, az áruk jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel az eladó. Az ár forintban értendő és az Áfa-t tartalmazza. Ha nem talál árat a terméknél, akkor rendelés alatt, vagy nem elérhető terméket talált a honlapunkon. Kérem érdeklődjön emailben az árukészletről.

Eladó az airsoftoutlet.hu weboldalán nem kínál eladásra vásárlási engedélyhez kötött terméket.

Az eladásra kínált termékek szabadon megvásárolható, szabadon tartható termékek.

Airsoft, légfegyver, szén dioxid vagy levegő hajtógázzal üzemelő légfegyver, gáz-riasztó fegyver megvásárlásához szükséges a 18. életév betöltése. Ezért a weblapot nem látogathatja kiskorú, vagy fiatalkorú.

A termékeket a vásárló abban az esetben vásárolhatja meg, ha 18. életévét betöltötte.

A termékek ára házhozszállítás esetén magában foglalja a csomagolás költségét és a biztosítást.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az eladó jogosult azok kijavítására.

Amennyiben valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az eladó jogosult a megrendelést törölni. Az eladó a megrendelés törléséről a vásárlót e-mailben értesíti.

Készleten nem lévő termék megrendelése esetén a feltüntetett ár csupán tájékoztató jellegű. Készleten nem lévő termék megrendelése eseténaz airsoftoutlet.hu tájékoztatja a vásárlót a termék rendlkezére állásáról és áráról. Amennyiben a vásárló a tájékoztatás alapján a rendelését fenntartja, azt köteles emailben is megerősíteni.

A készleten nem lévő termékek árait a gyártói, viszonteladói árváltozások, valamint a devizaárfolyam változások is befolyásolhatják.

Amennyiben a vásárló a webes katalógusban nem található terméket szeretne vásárolni, először is jeleznie kell az ügyfélszolgálatnak és megbízás alapján az eladó a beszerzendő tétel felkutatását, és értékesítését vállalja.

5.    Vásárlás menete

Az oldalon történő megrendelés/vásárlás regisztrációhoz kötött, amelyet a nem regisztrált vásárlónak a megrendelés menetének végezte előtt kell megtennie.

A vásárló a regisztrációs adatlap kitöltésével a szállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatokat adja meg. Az eladó ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A vásárló köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a vásárló felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. A regisztrált adatokat a vásárló bármikor megváltoztathatja, módosíthatja a személyes menüben. A szállítási cím már megrendelt termék esetén, kizárólag külön egyeztetést és megállapodást követően módosítható.

A vásárló a megrendelni kívánt termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése után a tovább gomb megnyomásával választhat a szállítási opciók közül. Ha vásárló több azonos terméket kíván megvásárolni, válassza ki a darabszámot, készleteket figyelembe véve. Vásárló a kosárba több terméket tehet. A kosárban lévő termékeket a vásárló törölheti, illetve módosíthatja a megvásárolni kívánt darabszámot. A kosárban automatikusan megjelenik a kosárba tett termékek végösszege is. Ezt követően kerül sor a regisztrációra, a vásárló adatainak rögzítésére. A vásárló a fizetési mód kiválasztása után a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés megérkezéséről az eladó e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek, csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét a rendszer regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát. Utóbb ezen azonosító számra hivatkozva fordulhat a vásárló az eladóhoz. A megrendelés feldolgozása során az eladó levélben vagy telefonon keresheti meg a vásárlót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha az eladó a vásárló megrendelését a vásárló megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor az eladó a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni a vásárlónak, hanem elegendő a szállítás időpontját és az esetleges egyéb adatokat telefonon egyeztetni a vásárlóval.

A megrendeléseket az áruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló felhaszálói fiójába belépve bármikor visszanézheti. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy az airsoftoutlet.hu történt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései.

Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak abban, hogy az webáruház üzemeltetője, valamint a vásárló közötti, a vásárló regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

6.    Szállítás

Az eladó a weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik teljesíteni a megrendelést. A kézbesítés legkorábbi időpontját a megrendelés feldolgozását követően e-mailben közli az eladó a vásárlóval.

Szállítási módok:

  • futárszolgálat

Vásárló köteles a küldeményt átvételkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény vagy számla átvételével nyugtázni. Ezt követően az eladónak nem áll módjában a vásárló hiányosságra vonatkozó reklamációját elfogadni.

CSOMAG SÉRÜLÉSEK

Abban az esetben, ha a vásárló a terméken sérülést észlel, köteles azt a szállítónak haladéktalanul jelezni és köteles jegyzőkönyvet felvetetni a szállítást végző képviselőjével (futárral).

A késöbbi ügyintézés, csere alapja a sérült termékről szóló jegyzőkönyv rendelkezésre állása. Ha a vásárló elmulasztja a csomag és a termékek ellenőrzését, sérülés esetén a jegyzőkönyv felvételét, Eladó a termék sérülésére vonatkozóan utólagos reklamációt nem fogad el.

Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni.

Szállítás

Házhozszállítás díjszabásával kapcsolatos információk

Szállítási költség belföldre: 3.500 Ft

7.    Fizetés, fizetési módok

A megrendelt termék fizetésére vevő a következő lehetőségek közül választhat:

Előre utalással eladó bankszámlájára, bankszámlaszám: Horváth és Megyer Kft. 63200157-11022217 (Pannon Takarék Bank)

Csekkes fizetés. Név és cím: Horváth és Megyer Kft. H9028 – Győr, Mohi utca 1.

Utánvétel, ekkor vásárló a futárnak köteles a vételárat készpénzben megfizetni a termék kiszállításakor fuvarlevél ellenében.

Paypal bankkártyás fizetéssel

8.    Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.)  Kormányrendelet szabályozása értelmében a vásárló a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a terméket. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Amennyiben a vásárló a terméket még nem vette át, úgy a szerződés megkötésének napját követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.

Jelen tájékoztató hiányában jogosult a vásárló három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, az eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból eredő anyagi kár megtérítését. Amennyiben a vásárló a terméket hiányosan, sérülten, karcosan küldi vissza, ideértve a termék csomagolásának hiányát is, úgy vásárló az így keletkezett károkat eladónak megtéríti.

A webáruház elállás esetén nem köteles megtéríteni a szokásosnál eltérő fuvarozási módnál keletkező többletköltséget. Az eladó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

Nem gyakorolhatja a vásárló az elállási jogát a vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben, ha a csomagolást a vásárló már felbontotta.

A vásárló az elállási joga gyakorlását írásban (e-mailben vagy postai úton) köteles az eladónak bejelenteni. Amennyiben a vásárló a termék árát megfizette, az eladó az elállás közlését és a termék visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríti azt a vásárló által megadott bankszámlára történő átutalással. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Elállás esetén az esetleges használat következtében keletkezett értékvesztést eladó a vásárlóra hárítja.

A vásárló a terméket az eladó címére köteles visszajuttatni: 9028 – Győr, Mohi utca 1.

Utánvéttel (portósan) küldött csomagot sajnos nem áll módunkban átvenni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése is a vásárlót terheli.

9. Garanciális feltételek – Jótállás, Szavatosság

A jótállási és szavatossági időszak kezdete: a termék átvételétől kezdődik.

Szavatosság

Az Európai Unió egységesen szavatossági jogokat biztosít a vásárolt termékek meghibásodása esetére, többek között az áru cseréjére és szervizelésére vonatkozóan is.
A jótállás – vagy garancia – azt jelenti, hogy a vásárolt termék gyártója garantálja egy bizonyos időtartamon belül a termék kifogástalan működését.
Szavatossági idő a termékekre: 2 év

Fegyvereinkre egy év jótállást vállalunk, amitől a gyártó kedvezőbb feltételeket ajánlva eltérhet.

Szavatossági jogok érvényesítése – panaszkezelés


A vásárlástól számított első 6 hónapban, és a garancia teljes ideje alatt jelentkező hiba esetén:

A kereskedő köteles bizonyítani, hogy a vásárláskor nem volt hibás a termék, és a hibát az áru nem rendeltetésszerű használata okozta. A fogyasztó kifogásáról a kereskedő vagy szerviz jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyen rögzítenie kell a vásárlás tényét, illetve a kifogás beazonosításához szükséges adatokat, továbbá amennyiben a kifogást a fogyasztó igényétől eltérően rendezi, ennek indokát is. Szakvélemény beszerzésével lehet minden kétséget kizáróan igazolni, hogy a meghibásodás nem gyártási hiba eredménye. Az első 6 hónapban a kereskedő köteles bizonyítani, és a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget viselni – így a szakvélemény beszerzési költségét is.

6 hónap után vagy a garancia leteltével:


A bizonyítási kényszer megfordul és a továbbiakban a fogyasztónak kell a hiba keletkezési körülményeit bizonyítania, és ennek a bizonyításnak a keretében az esetlegesen szükséges szakvéleményt beszereznie közvetlenül fordulva a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez.
Ez esetben a vizsgálat költségeit a fogyasztónak kell megelőlegeznie és az csak abban az esetben jár vissza neki, ha a kifogása alaposnak minősült. A vizsgálati díjat – mivel ez esetben az a szavatossági igény teljesítésével kapcsolatban felmerült költségnek minősül – a kereskedő köteles visszatéríteni, de a visszatérítési kötelezettséget az FVF nem állapíthatja meg, csak a bíróság.

Jótállás

Jótállási (garanciális) idő: 1 év minden termékre (ettől kedvezőbb is lehet), a 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete szerint.

Felhívjuk figyelmét, hogy az airsoft termékek a 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendelet alapján nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek, így ezekre a termékekre vonatkozó jótállást a termék gyártója határozza meg, termékenként eltérő lehet.

Garanciajegy érvényesítése házhozszállítás esetén a csomag az érvényesített garanciajegyet tartalmazza.

Garanciajegyet csak bizonyos termékekhez állítunk ki. Olyan termékeknél, amelyekhez garanciajegy nem tartozik, a vásárlást igazoló számlát tekintjük garanciajegynek, a vásárlás napja a jótállási időszak első napja.

Figyelem, jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét, amennyiben a számla rendelkezésre áll, a szervízhálózat és üzletünk kötelessége kifogásával foglalkozni.

Eljárás a jótállási idő alatt – panaszkezelés

A jótállás teljes időtartama alatt – csakúgy, mint a szavatosság első 6 hónapjában – a bizonyítás kötelezettsége a kereskedőt terheli. A vásárlónak jogában áll reklamálni. Reklamáció esetén kérjük forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Ha az áru garanciális javításon esik át, vagy új cserekészüléket kap a vásárló, a jótállási idő az adott alkatrészre újra indul.

10.    Panaszkezelés

A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a www.combat-zone webáruház ügyfélszolgálati címével. A vásárló panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be  az   ügyfélszolgálaton, annak nyitvatartási idejében.

Ügyfélszolgálat a személyesen tett szóbeli panaszt haladéktalanul kivizsgálja, amennyiben szükséges haladéktalanul orvosolja. Ha és amenniyben a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az ügyfélszolgálat a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja.

Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton, emailben tett panaszt is) valaminta telefonon tett panaszt az ügyfélszolgálat -törvény eltérő rendelkezése hiányában-harminc (30) napon belül írásban megválaszolja. A válaszhoz az ügyfélszolgálat csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is (amennyiben készült jegyzőkönyv). A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat. A panaszt elutasító álláspontját a  vállalkozás  indokolni  köteles,  továbbá  felhívja  a  vásárló  figyelmét  a jogorvoslati lehetőségeire.

Vásárló fordulhat az illetékes békéltető testülethez, amelynek elérhetőségei:

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

11.    Felelősség kizárása

Az eladó fenntartja azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak az eladónak.


Az eladó nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

12.    Adatkezelés

Eladó a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli és tárolja a vásárlók személyes adatait. Az eladó kizárólag a szerződés teljesítése (visszaigazolás, szállítás, számlázás) érdekében szükséges adatokat kér a vásárlóktól. Eladó tájékoztatja vásárlókat, hogy a vásárlók személyi adatait adatbázisában elkülönítve tárolja, az üzemeltetéshez, adatkezeléshez külső személyt (pl.: adatfeldolgozó) nem vesz igénybe.

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vásárlók adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében használja fel.

Eladó kijelenti, hogy a vásárló adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat) az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges terjedelemben. A vásárlónak joga van ahhoz, hogy a tárolt adataihoz hozzáférjen. A vásárló jogosult e-mailben vagy telefonon tájékoztatást kérni a tárolt adatairól.

13.    További rendelkezések

Az eladó jogosult jelen szerződés feltételeit bármikor egyoldalúan, indoklás és külön értesítés nélkül megváltoztatni, módosítani. Eladó jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani. A változtatások a www.combat-zone.hu webáruházban való közzététel időpontjától hatályosak.

Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő általános szerződési feltételeket kell alkalmazni.
Amennyiben az eladó és a vásárló egyedi szerződést köt valamely termék megvásárlására, akkor jelen általános szerződési feltételek csak annyiban alkalmazandóak, amennyiben az egyedi szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. Korm. rendelet és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az eladó a műszaki leírásokban lévő esetleges hibákért nem felel. Eladó a műszaki paramétereket a gyártók általi adatszolgáltatás alapján a legjobb tudása szerint jeleníti meg.